อาหารเสริมช่วยในการเจริญเติบโต

เพิ่มอัตราการผลิต Growth Hormones ของร่างกาย ซึ่งถือเป็น “น้ำพุแห่งขีวิต” เพราะสาเหตุหลักที่เราหยุดสูงเมื่ออายุมากขึ้นผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นหรืออายุ 23 ปีไปแล้ว เป็นเพราะว่าต่อมพิทูอิทารี (Pituitary Gland) ของเราหยุดทำงาน ทำให้ต่อมใต้สมองไม่สามารถผลิต โกรทฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มความสูงในวัยเจริญเติบโต เมื่อรับประทานจะสามารถกระตุ้นต่อมพิทูอิทารีให้