Soft Gelatin

รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบ เจลาตินซอฟแคปซูล

เราสามารถผลิต เจลาตินซอฟแคปซูล (Soft Gelatin Capsules)  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า soft gel  เป็นการผลิตตัวแคปซูลและบรรจุยาไปพร้อมกันเหมาะกับตัวยาที่มีความไวต่อแสง
และอากาศเป็นอย่างมาก  เช่น  น้ำมันตับปลา  และวิตามินชนิดต่างๆ   แคปซูลที่ได้จะมีลักษณะเป็นเฮอร์มาติกซีล

Capsule

รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบแคปซูล (ผ่านฮาลาล)

เราสามารถผลิตได้หลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า และ ตามความเหมาะสมของชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต (โดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ) ด้วยเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของเม็ดเป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่งต่อไปสู่กระบวนการบรจุลงบรรจุภัณฑ์

Tablet

รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบเม็ดตอก (ผ่านฮาลาล)

เราสามารถผลิตได้หลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า และ ตามความเหมาะสมของชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต (โดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ) ด้วยเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของเม็ดเป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่งต่อไปสู่กระบวนการบรจุลงบรรจุภัณฑ์

powder

รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบผงชงดื่ม

สามารถบรรจุใส่ขวดโหล, ซอง หรือ ตามความต้องการของลูกค้า และ ตามความเหมาะสมของชนิด และน้ำหนักของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต (โดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ) ด้วยเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของ ผงผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างดีก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จส่งต่อไปสู่กระบวนการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์