อาหารเสริมโปรตีน

โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจำเป็นต้องใช้มันเพื่อสุขภาพที่ดี แต่ผู้ชายและผู้หญิงมีร่างกายที่แตกต่างกันและความต้องการอาหารที่แตกต่างกัน ผู้หญิงมักจะใช้โปรตีนทดแทนสำหรับการสูญเสียน้ำหนักของผู้หญิง ในขณะที่ผู้ชายใช้โปรตีนจำนวนมากขึ้นกล้ามเนื้อ ขาดไม่ได้จำเป็นต้องเลือกให้ตรงตามความต้องการให้มากที่สุด