Capsule

Capsule

บรรจุแคปซูล

ให้บริการบรรจุผงสมุนไพรและอาหารเสริม เข้าแคปซูล ทุกขนาด ทุกเบอร์ตามกำหนดมาตรฐานเพื่อให้ได้ น้ำหนักเฉลี่ยต่อแคปซูลตามกำหนด

Tablet

Tablet Punching and Coating

การตอกและเคลือบเม็ด

ให้บริการตอกเม็ด(tablet) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น กลม รี เหลี่ยม แคปเล็ท ฯลฯ พร้อมมีบริการ เคลือบเม็ด เช่น เคลือบน้ำตาลสี เคลือบฟิล์ม

Blister

Blister

การบรรจุเข้าแผงฟอยล์

ให้บริการบรรจุผนึกเม็ดอาหารเสริม สมุนไพร ทั้งในรูปเม็ด และแคปซูลลงในแผงฟอล์ยหลากหลายรูปแบบ การบริการบรรจุแผงฟอล์ย นับเป็นบริการที่ลูกค้าให้ความนิยมสูงสุด

the scientist or doctor make herbal medicine from herb in the laboratory on the table .alternative treatment. show hand and stethoscope. with the bottle container.

Formulating

การกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์

การบริการใหม่ล่าสุดจากเรา เรามีบริการช่วยเหลือทางด้านการกำหนด สูตรผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน ให้คำปรึกษาแด่ท่านโดยเภสัชกรที่มี ความชำนาญและประสพการณ์ทางด้านอาหาร ยาและเวชภัณฑ์โดยเฉพาะ มากว่า 20 ปี เภสัชกรของเราจะให้คำแนะนำแด่ท่าน ในการกำหนดสูตร ส่วนผสม ขนาด และน้ำหนัก และพร้อมกันนี้เรายังมีสูตรสำเร็จที่กำลังได้รับ ความนิยมในตลาด อีกมากให้ท่านได้เลือกพิจารณาไปทำตลาด ขบวนการผลิต

Inkjet-Date-Printer

Inkjet Date Printer

การพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ

ให้บริการพิมพ์วันทีผลิด วันที่หมดอายุบนแผง ซอง กล่อง ด้วยเครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ท ความเร็วสูง ได้มาตรฐาน

Packaging

Packaging

การบรรจุหีบห่อ Packagin

ให้บริการบรรจุเม็ดอาหารเสริม แคปซูล ลงในกระป๋องแก้ว พลาสติก บรรจุลงในกล่อง จนกระทั้งครบวงจร เพื่อความสะดวกของท่านในการส่ง ถึงผู้จำหน่ายปลายทาง ด้วยมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์(packaging)ที่ได้คุณภาพ